Jesteś tutaj

Plany zajęć

 

Instrukcja rejestracji na zajęcia - POBIERZ

 

 

Semestr zimowy

Semestr letni

Biologia

Studia stacjonarne I stopnia

Przedmioty obowiązkowe:
I ROK
II ROK

III ROK

Przedmioty do wyboru:

II i III ROK

przedmioty obowiązkowe:


przedmioty do wyboru:

 

Studia stacjonarne II stopnia

Przedmioty obowiązkow:

I ROK

Przedmioty dla specjalności BC dla I roku II stopnia biologii

Przedmioty dla specjalności BM dla I roku II stopnia biologii

Przedmioty dla specjalności EMS dla I roku II stopnia biologii
 

Przedmioty do wyboru:

II ROK

Przedmioty dla specjalności BC dla II roku II stopnia biologii

Przedmioty dla specjalności BM dla II roku II stopnia biologii

Przedmioty do wyboru:

I i II ROK II STOPNIA

przedmioty obowiązkowe:


przedmioty do wyboru:

Inżynieria Środowiska

 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Przedmioty obowiązkowe:

I ROK
II ROK

III ROK

IV ROK - obowiązkowym przedmiotem jest seminarium dyplomowe oraz zaliczenie praktyk. Do seminarium dyplomowego każdy student zostanie przypisany. Na przedmiot PRAKTYKI należy dokonać rejestracji. Jest to niezbedne do wpisania ocen z praktyk na koniec studiów.

Przedmioty do wyboru:

II ROK (należy zarejestrować się na wszystkie przedmioty)

III ROK (należy zarejestrować się na wszystkie przedmioty)

IV ROK (należy zarejestrować się na wszystkie przedmioty)

 

 

 

 

Przedmioty obowiązkowe:

I ROK I TRYMESTR - specjalność Technologie Inżynierii Środowiska

I ROK II TRYMESTR - specjalność Technologie Inżynierii Środowiska

 

Przedmioty do wyboru:

I ROK I TRYMESTR - specjalność Technologie Inżynierii Środowiska

I ROK II TRYMESTR - specjalność Technologie Inżynierii Środowiska

przedmioty obowiązkowe:


przedmioty do wyboru:


 

 

 

Ważne informacje odnośnie planu zajęć dla kierunku inżynieria środowiska 2017/2018

IV rok IS – zmiana terminów zajęć -Zarządzanie środowiskiem
Zajęcia z przedmiotu Zarządzanie środowiskiem odbędą się w terminach:
- 2, 9, 16, 23 XI.  w godz. 8.00-10.30 –bud.23/sala 402
- 3, 10, 17, 24 XI. w godz. 8.00-11.15 – sala 1544

I rok IS (MGR) – zmiana terminów zajęć – Wykorzystanie energetyczne biomasy
Zajęcia z przedmiotu Wykorzystanie energetyczne biomasy odbędą się w terminach:
- 3, 10, 17, 24 XI. w godz.11.30-13.00 – sala 1906
- 8, 15, 22, 29 XI.  w godz. – 8.00-11.15 - sala 1913

 

I rok IS (MGR) – zmiana terminów zajęć – Informatyka
Ćwiczenia z przedmiotu Informatyka odbędą się w terminach:
-  4, 11, 18, 25 X. w godz. 8.00-11.15– sala 1221
Uwaga: wykłady z przedmiotu Informatyka (poniedziałki godz.13.15-14.45) zostały przeniesione do sali 1221.

 

 

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015:
Studentów I roku kierunku inżynieria środowiska studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie jednego przedmiotu ogólnouczelnianego.

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze, z tym że studenci I roku kierunku biologia I stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w trzecim semestrze. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016:

Studentów kierunku biologia studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie dwóch przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum 4 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3 ECTS)

Studentów kierunku biologia studiów II stopnia obowiązuje zaliczenie dwóch przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum 3 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3 ECTS).

Studentów I roku kierunku inżynieria środowiska studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie 2  przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum 4 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3 ECTS).

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze, z tym że studenci I roku kierunku biologia I stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w drugim semestrze, a drugi przedmiot najpóźniej w szóstym semestrze. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie. Studenci kierunku inżynierii środowiska muszą zrealizować jeden przedmiot w piątym semestrze a drugi przedmiot w szóstym semestrze z możliwością wcześniejszej realizacji. Studenci kierunku biologia II stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w drugim semestrze, a drugi przedmiot najpóźniej w czwartym semestrze.

 

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2016/2017:

Studentów kierunku biologia studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie dwóch przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum3ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3 ECTS)

Studentów kierunku biologia studiów II stopnia obowiązuje zaliczenie dwóch przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum3 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3 ECTS).

Studentów I roku kierunku inżynieria środowiska studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie 2  przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych
(minimum3 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3 ECTS).

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze, z tym że studenci I roku kierunku biologia I stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w drugim semestrze, a drugi przedmiot najpóźniej w szóstym semestrze. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie. Studenci kierunku inżynierii środowiska muszą zrealizować jeden przedmiot w piątym semestrze a drugi przedmiot w szóstym semestrze z możliwością wcześniejszej realizacji. Studenci kierunku biologia II stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w drugim semestrze, a drugi przedmiot najpóźniej w czwartym semestrze.

 

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018:

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze, z tym że studenci I roku kierunku biologia I stopnia muszą zaliczyć ten przedmiot w drugim semestrze za minimum 5 ECTS. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie. Studenci kierunku biologia II stopnia muszą przedmiot ogólnouczelniany za minimum 5 ECTS zaliczyć najpóźniej do IV semestru. Studenci kierunku inżynierii środowiska studia I stopnia muszą zrealizować przedmiot w VII semestrze za minimum 5 ECTS.

Studenci kierunku inżynierii środowiska studia II stopnia muszą zrealizować przedmiot w I semestrze II roku za minimum 5 ECTS.

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE:

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych – POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych - POBIERZ

 

BIOLOGIA
DODATKOWE INFORMACJE:
Studenci II roku I stopnia biologii są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym  oraz letnim po 2 przedmioty z puli przedmiotów do wyboru.
Studenci III  roku I stopnia biologii są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym oraz letnim po 3 przedmioty z puli przedmiotów do wyboru.
Studenci I roku II stopnia są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym oraz letnim po 1 przedmiocie z puli przedmiotów do wyboru.
Studenci II roku II stopnia specjalność biologia medyczna i molekularna są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym oraz letnim po 2 przedmioty z puli przedmiotów do wyboru.

Studenci II roku II stopnia specjalność biologia człowieka są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym 2 przedmioty natomiast w semestrze letnim 1 przedmiot z puli przedmiotów do wyboru.

III ROK
W semestrze zimowym studentów obowiązuje również pracownia dyplomowa I oraz seminarium dyplomowe I.

II ROK II STOPIEŃ
W semestrze letnim studentów obowiązuje również seminarium magisterskie III oraz pracownia magisterska II.

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

DODATKOWE INFORMACJE:

Do seminarium dyplomowego każdy student zostanie przypisany.