Jesteś tutaj

Tematy prac dyplomowych

BIOLOGIA

Studenci III roku Biologii I stopnia zobowiązani są do wybrania tematu pracy licencjackiej do dnia 24.11.2017 r. W celu wybrania tematu studenci zgłaszają się do dziekanatu po podpisanie formularza wyboru tematu.

 

Lista tematów - POBIERZ

 

Studenci I roku Biologii II stopnia - specjalność biologia człowieka zobowiązani są do wybrania tematu pracy magisterskiej. W celu wybrania tematu studenci zgłaszają się do dziekanatu po podpisanie formularza wyboru tematu.

 

Lista tematów

 

 

Studenci I roku Biologii II stopnia - specjalność medyczna i molekularna zobowiązani są do wybrania tematu pracy magisterskiej. W celu wybrania tematu studenci zgłaszają się do dziekanatu po podpisanie formularza wyboru tematu.

 

Lista tematów

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studenci III roku Inżynierii środowiska I stopnia zobowiązani są do wybrania tematu pracy inżynieriskiej. W celu wybrania tematu studenci zgłaszają się do dziekanatu po podpisanie formularza wyboru tematu.

           

            Lista tematów