REKRUTACJA 2014/2015

REKRUTACJA LIPCOWA - ZAKOŃCZONA

Lista placówek wykonujących badania specjalistyczne, które należy wykonać u lekarza medycyny pracy i złożyć w dziekanacie do końca października - POBIERZ

 

ANKIETA OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Szanowni Studenci,

W systemie USOSweb jest dostępna ankieta oceny zajęć w semestrze letnim. Bardzo prosimy wszystkich studentów o rzetelne wypełnienie ankiety, która służy podnoszeniu jakości kształcenia.
Ankieta jest anonimowa.
Ankieta będzie aktywna do 31.07.2014 r.

UWAGA: Aby ankieta mogła być wykorzystana do oceny zajęć i prowadzącego, musi zostać wypełniona przez co najmniej połowę osób zapisanych na zajęcia.

PRACE LICENCJACKIE - BIOLOGIA

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zalogowanie się w systemie APD, wykonanie odpowiednich dalszych kroków (zgodnie z instrukcja) związanych z wprowadzeniem streszczenia, słów kluczowych oraz pliku z pracą i naciśniecie przycisku, który umożliwia skierowanie pracy do zatwierdzenia. Wtedy promotor otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail mówiącą o "Zmianie statusu pracy". Po zalogowaniu się w systemie (poprzez zakładkę "Moje prace"), znajduje tam plik z pracą, którą może następnie przekazać do poprawy, ewentualnie skierować do sprawdzenia przez system antyplagiatowy (na razie nie można tego zrobić automatycznie) / do recenzji.
Wyczulam Państwa na to, żeby pliki z pracami, które zamieszczają Państwo w APD, zawierały tekst identyczny z tym, który został wydrukowany.

Po zaakceptowaniu danych przez promotora, będą Państwo mogli z systemu APD wygenerować 4 dokumenty:
- Wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej,
- Oświadczenie,
- Oświadczenie dotyczące praw autorskich,
- Kartę pracy.

Dokumenty te proszę wydrukować, uzupełnić, zebrać podpisy promotorów w odpowiednich miejscach i dostarczyć do Dziekanatu (proszę o dokonanie tego w terminie do 25 czerwca). Jest to potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia dalszych procedur związanych z dyplomowaniem. Dokumenty te zostają również włączone do akt.

dr hab. n. med. Grażyna Gromadzka, prof. UKSW
Dziekan WBNS

II FESTIWAL NAUKI I SZTUKI

Serdecznie zapraszamy na II Festiwal Nauki i Sztuki, który odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2014 roku.

Czytaj więcej

DZIEKAN WBNS

Informujemy, że od dnia 23 kwietnia 2014 Dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku jest dr hab. Grażyna Gromadzka.

Dyżur:
wtorek: 9.00-10.30
czwartek: 11.30-13.00
pok. B409

UWAGA STUDENCI I ROKU II STOPNIA BIOLOGII

Do 30 stycznia 2014 roku studenci wybierają temat i opiekuna pracy. Deklarację wyboru tematu student wypełnia w dziekanacie.

Lista tematów

UWAGA STUDENCI III ROKU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Do 14 stycznia 2014 roku studenci wybierają temat i opiekuna pracy i składają deklarację wyboru tematu w dziekanacie.

Lista tematów

Deklaracja

IV ROK INŻYNIERII ŚRODOWISKA: TERMIN ZŁOŻENIA PRACY INŻYNIERSKIEJ

Decyzją Władz Dziekańskich ustala się termin złożenia prac inżynierskich w roku akademickim 2013/2014 na ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym, tzn. 31 stycznia 2014 roku.

Składając pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie:

1. 4 zdjęcia formatu 45x65 mm (do dyplomu) oraz potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom (60 pln),
2. wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w j. angielskim,
3. życiorys zawodowy - osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW (także w wersji angielskiej!).

Osoby, które chcą otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim muszą ponadto złożyć w dziekanacie:

  • wniosek o jego wydanie,
  • potwierdzenie dokonania opłaty (40 pln za odpis),
  • dodatkowe zdjęcie formatu 45x65 (do odpisu).

Wymagane dokumenty należy pobrać z dziekanatu.

WYBÓR TEMATÓW PRAC LICENCJACKICH 2013/14

Od dnia 30.10.2013 studenci mogą wypełniać w dziekanacie formularze wyboru tematów prac licencjackich. Lista tematów - POBIERZ

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach