WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY WYDZIAŁU

W dniu 16 października (czwartek) 2014 r. o godzinie 16:00 w sali nr 1527 w budynku nr 15 odbędą się wybory uzupełniające czterech nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego do Rady Wydziału.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Dr hab. Maciej Stasiak, prof. UKSW

DODATKOWA REJESTRACJA NA ZAJĘCIA DLA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI PAŹDZIERNIKOWEJ

Rejestracja na zajęcia dla studentów I roku przyjętych w rekrutacji październikowej rozpocznie się 10.10.2014r. o godz. 18.00 i będzie trwała do 15.10.2014r. do godz. 23.00

W sprawie rejestracji na lektoraty należy kontaktować się ze studium języków obcych.

EGZAMIN DYPLOMOWY – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

W dniu 16 października 2014 r., odbędzie się egzamin dyplomowy:

godz. 14.00:74674

BIO-MITING

Szanowni Studenci,
Miło nam zaprosić Państwa na pierwszy w tym roku akademickim (i pierwszy w historii) BIO-MITING.
- Kiedy ? W najbliższy czwartek, 9 października, godzina 16:00
- Gdzie ? W sali konferencyjnej 008 CLNP (bud. 24)
- Kto jest zaproszony ? studenci WBNS: kierunków Biologia i Inżynieria Środowiska jak też nasi sympatycy i przyjaciele.

Gwóźdź programu: wykład dr Marcina Naliwajskiego na temat akademickiego savoir vivre zatytułowany: „Akademicki Bon ton – czyli krótki poradnik studenckich dobrych manier”.

Po wykładzie zostanie otwarta dyskusja na temat możliwości i form  aktywnego działania i współdziałania studentów i wykładowców na rzecz dalszego rozwoju naszego Wydziału.
Ważne byłoby określenie metod współpracy mających na celu stałe doskonalenie oferty dydaktycznej (stworzenie „banku pomysłów”, „księgi wniosków”, itp.).
W najbliższym roku akademickim planujemy wiele ważnych przedsięwzięć związanych m. in. z promocją i reklamą Wydziału, organizacją warsztatów i konferencji, uruchomieniem studiów podyplomowych, zwiększeniem aktywności naukowej wyrażającej się m.in. w przygotowywaniu publikacji, itd. Każda pomoc w realizacji tych planów będzie na wagę złota.
Może wśród studentów WBNS są osoby uzdolnione aktorsko / muzycznie / graficznie / organizacyjnie ? wszystkim talentom damy szansę na ujawnienie się i rozwój.
Zapraszamy !!!
 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

REKTOR I SENAT

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


mają zaszczyt zaprosić na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

Uroczystość odbędzie się 6 października 2014 r. (poniedziałek) o godz.11:00

w auli im. Jana Pawła II, na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

Władze Rektorskie zobowiązują wszystkich studentów do udziału w uroczystości. Prośba o przybycie do auli

najpóźniej do godz. 10.45 (później wejście będzie niemożliwe).

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2014/15

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym zostanie otwarta (w USOSwebie) we wtorek 30.09.2014  o godz. 23.59 i będzie trwała do środy 8.10.2014 r. do godz. 23.59.
Rejestracja nie dotyczy TYLKO seminarium dyplomowego II dla IV roku inżynierii środowiska oraz seminarium dyplomowego I i pracowni dyplomowej I dla III roku biologii I stopnia, seminarium magisterskiego II i pracowni magisterskiej I dla II roku biologii II stopnia, gdzie przydział do grup jest związany z osobą promotora pracy dyplomowej.

EGZAMINY LICENCJACKIE - BIOLOGIA

W dniu 29 września 2014 r., odbędą się egzaminy licencjackie:

godz. 10.00: 83142
godz. 10.30: 78513
godz. 11.00: 81582

DYŻUR DZIEKANATU W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

Szanowni Studenci,

Od dnia 1.10.2014 r będą obowiązywały nowe terminy przyjmowania interesantów w dziekanacie:

poniedziałek, wtorek, środa: od 10.00  do 15.00
czwartek, piątek: od  9.00 do 13.00

 

DODATKOWA REKRUTACJA 2014/2015

Szanowni Kandydaci,

W związku z możliwością przyjęcia na studia zwiększonej liczby chętnych w dniu dzisiejszym zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja kandydatów na kierunki: Biologia oraz Inżynieria Środowiska.

Rejestracja potrwa do 5 października 2014 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8 października.

Dokumenty będą przyjmowane w dniu 9 października w godzinach 9:00-15:00.

Szczegółowe informacje: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na studia (wraz z podaniem o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej), wydrukowane z Systemu IRK
2. dowód wpłaty za legitymację
3. kserokopia dowodu osobistego  (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów)
4. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) oraz kserokopia
Dodatkowo wymagane dokumenty dla kandydatów zakwalifikowanych na studia II stopnia:
1.oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
2. suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
- kandydat składa kserokopię
Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW nie wnoszą opłaty za ELS.

UWAGA: jeśli suplement nie zawiera średniej ocen z toku studiów kandydat na studia powinien posiadać zaświadczenie zawierające tę średnią

Po złożeniu dokumentów, kandydat otrzyma skierowanie na badania specjalistyczne. Lista placówek wykonujących te badania, które należy wykonać u lekarza medycyny pracy i złożyć w dziekanacie do końca października - POBIERZ Czytaj więcej

Rejestracja na lektorat

Informujemy, że test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz 5-letnich jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych) rozpocznie się 01.09.2014 r.

Rejestracja dla studentów I roku rozpocznie się 22.09.2014 r. o godz. 11.00.

Rejestracja dla studentów II roku rozpocznie się 15.09.2014 r. o godz. 11.00.

Link do REJESTRACJI

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach