ODWOŁANY DYŻUR DZIEKANATU

W dniu 30.07.2014 (środa) dyżur dziekanatu został odwołany.

REKRUTACJA 2014/2015

REKRUTACJA WRZEŚNIOWA

Kandydatów zakwalifikowanychna studia I stopnia (tzn. 17 września) zapraszamy do złożenia dokumentów w dziekanacie w dniach 18, 19  września w godzinach 10.00-14.00.
Kandydatów zakwalifikowanych na studia II stopnia (kierunek biologia)  (tzn. 17 września) zapraszamy do złożenia dokumentów w dziekanacie w dniach 18, 19  września w godzinach 10.00-14.00.

Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na studia (wraz z podaniem o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej), wydrukowane z Systemu IRK
2. dowód wpłaty za legitymację
3. kserokopia dowodu osobistego  (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów)
4. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) oraz kserokopia
Dodatkowo wymagane dokumenty dla kandydatów zakwalifikowanych na studia II stopnia:
1.oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
2. suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
- kandydat składa kserokopię
Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW nie wnoszą opłaty za ELS. Czytaj więcej

ANKIETA OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Szanowni Studenci,

W systemie USOSweb jest dostępna ankieta oceny zajęć w semestrze letnim. Bardzo prosimy wszystkich studentów o rzetelne wypełnienie ankiety, która służy podnoszeniu jakości kształcenia.
Ankieta jest anonimowa.
Ankieta będzie aktywna do 31.07.2014 r.

UWAGA: Aby ankieta mogła być wykorzystana do oceny zajęć i prowadzącego, musi zostać wypełniona przez co najmniej połowę osób zapisanych na zajęcia.

PRACE LICENCJACKIE - BIOLOGIA

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zalogowanie się w systemie APD, wykonanie odpowiednich dalszych kroków (zgodnie z instrukcja) związanych z wprowadzeniem streszczenia, słów kluczowych oraz pliku z pracą i naciśniecie przycisku, który umożliwia skierowanie pracy do zatwierdzenia. Wtedy promotor otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail mówiącą o "Zmianie statusu pracy". Po zalogowaniu się w systemie (poprzez zakładkę "Moje prace"), znajduje tam plik z pracą, którą może następnie przekazać do poprawy, ewentualnie skierować do sprawdzenia przez system antyplagiatowy (na razie nie można tego zrobić automatycznie) / do recenzji.
Wyczulam Państwa na to, żeby pliki z pracami, które zamieszczają Państwo w APD, zawierały tekst identyczny z tym, który został wydrukowany.

Po zaakceptowaniu danych przez promotora, będą Państwo mogli z systemu APD wygenerować 4 dokumenty:
- Wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej,
- Oświadczenie,
- Oświadczenie dotyczące praw autorskich,
- Kartę pracy.

Dokumenty te proszę wydrukować, uzupełnić, zebrać podpisy promotorów w odpowiednich miejscach i dostarczyć do Dziekanatu (proszę o dokonanie tego w terminie do 25 czerwca). Jest to potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia dalszych procedur związanych z dyplomowaniem. Dokumenty te zostają również włączone do akt.

dr hab. n. med. Grażyna Gromadzka, prof. UKSW
Dziekan WBNS

II FESTIWAL NAUKI I SZTUKI

Serdecznie zapraszamy na II Festiwal Nauki i Sztuki, który odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2014 roku.

Czytaj więcej

DZIEKAN WBNS

Informujemy, że od dnia 23 kwietnia 2014 Dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku jest dr hab. Grażyna Gromadzka.

Dyżur:
wtorek: 9.00-10.30
czwartek: 11.30-13.00
pok. B409

UWAGA STUDENCI I ROKU II STOPNIA BIOLOGII

Do 30 stycznia 2014 roku studenci wybierają temat i opiekuna pracy. Deklarację wyboru tematu student wypełnia w dziekanacie.

Lista tematów

UWAGA STUDENCI III ROKU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Do 14 stycznia 2014 roku studenci wybierają temat i opiekuna pracy i składają deklarację wyboru tematu w dziekanacie.

Lista tematów

Deklaracja

IV ROK INŻYNIERII ŚRODOWISKA: TERMIN ZŁOŻENIA PRACY INŻYNIERSKIEJ

Decyzją Władz Dziekańskich ustala się termin złożenia prac inżynierskich w roku akademickim 2013/2014 na ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym, tzn. 31 stycznia 2014 roku.

Składając pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie:

1. 4 zdjęcia formatu 45x65 mm (do dyplomu) oraz potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom (60 pln),
2. wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w j. angielskim,
3. życiorys zawodowy - osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW (także w wersji angielskiej!).

Osoby, które chcą otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim muszą ponadto złożyć w dziekanacie:

  • wniosek o jego wydanie,
  • potwierdzenie dokonania opłaty (40 pln za odpis),
  • dodatkowe zdjęcie formatu 45x65 (do odpisu).

Wymagane dokumenty należy pobrać z dziekanatu.

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach