DYŻUR DZIEKANATU W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

Szanowni Studenci,

Od dnia 1.10.2014 r będą obowiązywały nowe terminy przyjmowania interesantów w dziekanacie:

poniedziałek, wtorek, środa: od 10.00  do 15.00
czwartek, piątek: od  9.00 do 13.00

 

DODATKOWA REKRUTACJA 2014/2015

Po złożeniu dokumentów, kandydat otrzyma skierowanie na badania specjalistyczne. Lista placówek wykonujących te badania, które należy wykonać u lekarza medycyny pracy i złożyć w dziekanacie do końca października - POBIERZ

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku! :)

Rejestracja na lektorat

Informujemy, że test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz 5-letnich jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych) rozpocznie się 01.09.2014 r.

Rejestracja dla studentów I roku rozpocznie się 22.09.2014 r. o godz. 11.00.

Rejestracja dla studentów II roku rozpocznie się 15.09.2014 r. o godz. 11.00.

Link do REJESTRACJI

PRACE MAGISTERSKIE - BIOLOGIA

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zalogowanie się w systemie APD, wykonanie odpowiednich dalszych kroków (zgodnie z instrukcją) związanych z wprowadzeniem streszczenia, słów kluczowych oraz pliku z pracą i naciśniecie przycisku, który umożliwia skierowanie pracy do zatwierdzenia. Wtedy promotor otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail mówiącą o "Zmianie statusu pracy". Po zalogowaniu się w systemie (poprzez zakładkę "Moje prace"), znajduje tam plik z pracą, którą może następnie przekazać do poprawy, ewentualnie skierować do sprawdzenia przez system antyplagiatowy (na razie nie można tego zrobić automatycznie) / do recenzji.
Wyczulam Państwa na to, żeby pliki z pracami, które zamieszczają Państwo w APD, zawierały tekst identyczny z tym, który został wydrukowany.

Po zaakceptowaniu danych przez promotora, proszę o wygenerowanie wszystkich dokumentów znajdujących się w APD.


Dokumenty te proszę wydrukować, uzupełnić, zebrać podpisy promotorów w odpowiednich miejscach i dostarczyć do Dziekanatu. Jest to potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia dalszych procedur związanych z dyplomowaniem. Dokumenty te zostają również włączone do akt.

dr hab. n. med. Grażyna Gromadzka, prof. UKSW
Dziekan WBNS

PRACE LICENCJACKIE - BIOLOGIA

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zalogowanie się w systemie APD, wykonanie odpowiednich dalszych kroków (zgodnie z instrukcją) związanych z wprowadzeniem streszczenia, słów kluczowych oraz pliku z pracą i naciśniecie przycisku, który umożliwia skierowanie pracy do zatwierdzenia. Wtedy promotor otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail mówiącą o "Zmianie statusu pracy". Po zalogowaniu się w systemie (poprzez zakładkę "Moje prace"), znajduje tam plik z pracą, którą może następnie przekazać do poprawy, ewentualnie skierować do sprawdzenia przez system antyplagiatowy (na razie nie można tego zrobić automatycznie) / do recenzji.
Wyczulam Państwa na to, żeby pliki z pracami, które zamieszczają Państwo w APD, zawierały tekst identyczny z tym, który został wydrukowany.

Po zaakceptowaniu danych przez promotora, będą Państwo mogli z systemu APD wygenerować 4 dokumenty:
- Wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej,
- Oświadczenie,
- Oświadczenie dotyczące praw autorskich,
- Kartę pracy.

Dokumenty te proszę wydrukować, uzupełnić, zebrać podpisy promotorów w odpowiednich miejscach i dostarczyć do Dziekanatu (proszę o dokonanie tego w terminie do 25 czerwca). Jest to potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia dalszych procedur związanych z dyplomowaniem. Dokumenty te zostają również włączone do akt.

dr hab. n. med. Grażyna Gromadzka, prof. UKSW
Dziekan WBNS

DZIEKAN WBNS

Informujemy, że od dnia 23 kwietnia 2014 Dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku jest dr hab. Grażyna Gromadzka.

Dyżur:
wtorek: 9.00-10.30
czwartek: 11.30-13.00
pok. B409

UWAGA STUDENCI I ROKU II STOPNIA BIOLOGII

Do 30 stycznia 2014 roku studenci wybierają temat i opiekuna pracy. Deklarację wyboru tematu student wypełnia w dziekanacie.

Lista tematów

UWAGA STUDENCI III ROKU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Do 14 stycznia 2014 roku studenci wybierają temat i opiekuna pracy i składają deklarację wyboru tematu w dziekanacie.

Lista tematów

Deklaracja

IV ROK INŻYNIERII ŚRODOWISKA: TERMIN ZŁOŻENIA PRACY INŻYNIERSKIEJ

Decyzją Władz Dziekańskich ustala się termin złożenia prac inżynierskich w roku akademickim 2013/2014 na ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym, tzn. 31 stycznia 2014 roku.

Składając pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie:

1. 4 zdjęcia formatu 45x65 mm (do dyplomu) oraz potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom (60 pln),
2. wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w j. angielskim,
3. życiorys zawodowy - osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW (także w wersji angielskiej!).

Osoby, które chcą otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim muszą ponadto złożyć w dziekanacie:

  • wniosek o jego wydanie,
  • potwierdzenie dokonania opłaty (40 pln za odpis),
  • dodatkowe zdjęcie formatu 45x65 (do odpisu).

Wymagane dokumenty należy pobrać z dziekanatu.

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach