EGZAMINY DYPLOMOWE - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

W dniu 28.04.2014r. odbędzie się egzamin dyplomowy:
godz. 15.00: 74542 (warunkowo - brak recenzji)
 

WYBORY DZIEKANA WBNS

OGŁOSZENIE WYBORCZE 
W dniu 9 kwietnia 2014 r. zebrała się Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW celem zarządzenia następującego terminarza czynności wyborczych na Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku:

  • do 11 kwietnia 2014 r. (piątek) - zebranie studentów celem wyboru elektorów studenckich do WKW (wybory uzupełniające);
  • 14 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) – godz. 15.00, sala B 201 – zebranie Kolegium Elektorów Wydziału w celu wyboru kandydatów na Dziekana WBNS (głosowanie sondażowe);
  • 23 kwietnia 2014 r. (środa) – godz. 11.30, sala B 201:

1.    Zebranie otwarte pracowników i studentów Wydziału, podczas którego kandydaci na Dziekana przedstawią swoje programy wyborcze i odpowiedzą na pytania uczestników. Przewiduje się 20–minutowe wystąpienie kandydatów na Dziekana oraz 15-minutową dyskusję po wystąpieniu.
2.    Po zakończeniu zebrania otwartego - zebranie wyborcze Kolegium Elektorów Wydziału w celu wyboru Dziekana.
                     
Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej    
Dr Magdalena Ceborska

UWAGA STUDENCI I ROKU II STOPNIA BIOLOGII

Do 30 stycznia 2014 roku studenci wybierają temat i opiekuna pracy. Deklarację wyboru tematu student wypełnia w dziekanacie.

Lista tematów

UWAGA STUDENCI III ROKU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Do 14 stycznia 2014 roku studenci wybierają temat i opiekuna pracy i składają deklarację wyboru tematu w dziekanacie.

Lista tematów

Deklaracja

IV ROK INŻYNIERII ŚRODOWISKA: TERMIN ZŁOŻENIA PRACY INŻYNIERSKIEJ

Decyzją Władz Dziekańskich ustala się termin złożenia prac inżynierskich w roku akademickim 2013/2014 na ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym, tzn. 31 stycznia 2014 roku.

Składając pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie:

1. 4 zdjęcia formatu 45x65 mm (do dyplomu) oraz potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom (60 pln),
2. wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w j. angielskim,
3. życiorys zawodowy - osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW (także w wersji angielskiej!).

Osoby, które chcą otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim muszą ponadto złożyć w dziekanacie:

  • wniosek o jego wydanie,
  • potwierdzenie dokonania opłaty (40 pln za odpis),
  • dodatkowe zdjęcie formatu 45x65 (do odpisu).

Wymagane dokumenty należy pobrać z dziekanatu.

WYBÓR TEMATÓW PRAC LICENCJACKICH 2013/14

Od dnia 30.10.2013 studenci mogą wypełniać w dziekanacie formularze wyboru tematów prac licencjackich. Lista tematów - POBIERZ

LEKTORATY 2013/2014

Informacja o zapisach na lektoraty 2013/2014
Lektorat z języka obcego rozpoczyna się od 30 września 2013 roku.
Studenci I roku studiów (po wykonaniu testu poziomującego) oraz studenci, którzy  kontynuują  naukę rejestrują się od 20.09.2013 godz. 11:00 do 04.10.2013 godz. 20:00.
  Czytaj więcej

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach