Rejestracja na lektorat

Informujemy, że test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz 5-letnich jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych) rozpocznie się 01.09.2014 r.

Rejestracja dla studentów I roku rozpocznie się 22.09.2014 r. o godz. 11.00.

Rejestracja dla studentów II roku rozpocznie się 15.09.2014 r. o godz. 11.00.

Link do REJESTRACJI

DZIEŃ ORGANIZACYJNY DLA STUDENTÓW I ROKU

Wtorek 30.09.2014 r. jest dniem organizacyjnym dla studentów I roku na WBNS:

10:00-11:00 spotkanie z Władzami Wydziału, sala B106
11:00-14:00 szkolenie z zakresu BHP, sala B106
14:15-15:15 szkolenie prowadzone przez samorząd studentów, sala B106

 

EGZAMIN LICENCJACKI - BIOLOGIA

W dniu 4 września 2014 r., odbędzie się egzamin licencjacki:

godz. 12.30: 81557

GRATULACJE

Serdeczne gratulacje dla Pani mgr inż. Moniki Kazimierczak z okazji narodzin dziecka. Życzymy zdrowia, miłości, rodzinnego ciepła i pomyślności.
Dziekan i pracownicy Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW.

EGZAMINY MAGISTERSKIE - BIOLOGIA

W dniu 4 września 2014 r., odbędą się egzaminy magisterskie:

godz. 10.30: 71794
godz. 11.30: 87789
godz. 12.00: 71793
 

PRACE MAGISTERSKIE - BIOLOGIA

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zalogowanie się w systemie APD, wykonanie odpowiednich dalszych kroków (zgodnie z instrukcją) związanych z wprowadzeniem streszczenia, słów kluczowych oraz pliku z pracą i naciśniecie przycisku, który umożliwia skierowanie pracy do zatwierdzenia. Wtedy promotor otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail mówiącą o "Zmianie statusu pracy". Po zalogowaniu się w systemie (poprzez zakładkę "Moje prace"), znajduje tam plik z pracą, którą może następnie przekazać do poprawy, ewentualnie skierować do sprawdzenia przez system antyplagiatowy (na razie nie można tego zrobić automatycznie) / do recenzji.
Wyczulam Państwa na to, żeby pliki z pracami, które zamieszczają Państwo w APD, zawierały tekst identyczny z tym, który został wydrukowany.

Po zaakceptowaniu danych przez promotora, proszę o wygenerowanie wszystkich dokumentów znajdujących się w APD.


Dokumenty te proszę wydrukować, uzupełnić, zebrać podpisy promotorów w odpowiednich miejscach i dostarczyć do Dziekanatu. Jest to potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia dalszych procedur związanych z dyplomowaniem. Dokumenty te zostają również włączone do akt.

dr hab. n. med. Grażyna Gromadzka, prof. UKSW
Dziekan WBNS

REKRUTACJA 2014/2015

REKRUTACJA WRZEŚNIOWA

Kandydatów zakwalifikowanychna studia I stopnia (tzn. 17 września) zapraszamy do złożenia dokumentów w dziekanacie w dniach 18, 19  września w godzinach 10.00-14.00.
Kandydatów zakwalifikowanych na studia II stopnia (kierunek biologia)  (tzn. 17 września) zapraszamy do złożenia dokumentów w dziekanacie w dniach 18, 19  września w godzinach 10.00-14.00.

Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na studia (wraz z podaniem o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej), wydrukowane z Systemu IRK
2. dowód wpłaty za legitymację
3. kserokopia dowodu osobistego  (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów)
4. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) oraz kserokopia
Dodatkowo wymagane dokumenty dla kandydatów zakwalifikowanych na studia II stopnia:
1.oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
2. suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
- kandydat składa kserokopię
Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW nie wnoszą opłaty za ELS. Czytaj więcej

PRACE LICENCJACKIE - BIOLOGIA

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zalogowanie się w systemie APD, wykonanie odpowiednich dalszych kroków (zgodnie z instrukcją) związanych z wprowadzeniem streszczenia, słów kluczowych oraz pliku z pracą i naciśniecie przycisku, który umożliwia skierowanie pracy do zatwierdzenia. Wtedy promotor otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail mówiącą o "Zmianie statusu pracy". Po zalogowaniu się w systemie (poprzez zakładkę "Moje prace"), znajduje tam plik z pracą, którą może następnie przekazać do poprawy, ewentualnie skierować do sprawdzenia przez system antyplagiatowy (na razie nie można tego zrobić automatycznie) / do recenzji.
Wyczulam Państwa na to, żeby pliki z pracami, które zamieszczają Państwo w APD, zawierały tekst identyczny z tym, który został wydrukowany.

Po zaakceptowaniu danych przez promotora, będą Państwo mogli z systemu APD wygenerować 4 dokumenty:
- Wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej,
- Oświadczenie,
- Oświadczenie dotyczące praw autorskich,
- Kartę pracy.

Dokumenty te proszę wydrukować, uzupełnić, zebrać podpisy promotorów w odpowiednich miejscach i dostarczyć do Dziekanatu (proszę o dokonanie tego w terminie do 25 czerwca). Jest to potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia dalszych procedur związanych z dyplomowaniem. Dokumenty te zostają również włączone do akt.

dr hab. n. med. Grażyna Gromadzka, prof. UKSW
Dziekan WBNS

II FESTIWAL NAUKI I SZTUKI

Serdecznie zapraszamy na II Festiwal Nauki i Sztuki, który odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2014 roku.

Czytaj więcej

DZIEKAN WBNS

Informujemy, że od dnia 23 kwietnia 2014 Dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku jest dr hab. Grażyna Gromadzka.

Dyżur:
wtorek: 9.00-10.30
czwartek: 11.30-13.00
pok. B409

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach